Loading
250x250 Free Watch

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารทางอีเมล์:

กรุณาตรวจสอบอีเมล์เพื่อยืนยันหลังจากทำการสมัคร

โพสล่าสุด

แบ่งปัน

สถาบันนิวเคลียร์ตั้งศูนย์ฉายรังสีแห่งใหม่เพิ่มค่าให้อัญมณีไทย

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เปิดศูนย์ฉายรังสีอัญมณีแห่งใหม่ภายในศูนย์วิจัยนิวเคลียร์องค์รักษ์เพื่อ ก้าวสู่ความเป็นศูนย์ฉายรังสีอัญมณีที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเชียตะวันออก เฉียงใต้

สทน. ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตอัญมณีเพื่อการส่งออก โดยล่าสุดจัดพิธีเปิดอาคารเครื่องเร่งอิเล็กตรอนและเดินเครื่องเร่งอนุภาค อิเล็กตรอนพลังงานสูง (Electron Beam) ขนาด 20 MeV 10 kW ในการเปลี่ยนสีพลอยเนื้ออ่อนเพิ่มพูนค่าอัญมณี พร้อมเป็นศูนย์ฉายรังสีอัญมณีที่ใหญ่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหนุนเอกชนไทยนำเทคโนโลยีไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม

อาคารเครื่องเร่งอิเล็กตรอน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตอัญมณีฉายเพื่อการส่งออก ซึ่งได้รับการอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ด้วยงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 375 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น โครงการจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุดเป็นเงิน 270 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง พร้มติดตั้งจำนวน 1 ชุดเป็นเงิน 270 ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องฉายรังสีแกมมาโดยไอไวโทปรังสี Co-60 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดเป็นเงิน 100 ล้านบาท และงบประมาณบุคลากรอีก 5 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปีเศา โดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 แล้วเสร็จในวันที่ 7 ธันวาคม 2553

ดร.วีรชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวหลังเป็นประธานในพิธีว่า "ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ ไมว่าว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และการผลิตเป็นยาหรือที่เรียกว่าเภสัชรังสี นอกจากนั้นยังมีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในประโยชน์ในด้านการเพิ่มมูลค่าให้แก่ ข้าวและผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น การฉายรังสีในผลไม้ส่งออกสำคัญ 6 ชนิด ทำให้ผลไม้ของไทยสามารถส่งออกไปเจาะตลาดบนได้ ทั้งในญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา หรือแม้กระทั่งการนำมาใช้พัฒนาในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ถือว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่ส่งออกที่มีความสำคัญติดอยู่ในลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ดังนั้นการที่ประเทศไทยมีเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับแล้ว

ยังเป็นการสร้างบทบาททางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อประโยชน์ใน เชิงอุตสาหกรรม และความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน รวมทั้งยังมีการวางรากฐานสำคัญให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยว กับมาตรฐานความปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในสาขาต่าง ๆ ต่อไป"

ด้าน ผศ.ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการ สทน.กล่าวว่า "ปัจจุบันศูนย์ฉายรังสีอัญมณีของสถาบันฯ ให้บริการฉายรังสีอัญมณีด้วยรังสีนิวตรอน จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู วิจัย และรังสีแกมมาจาก เครื่องฉายรังสีโคบอลต์ -60 และให้บริการวัดอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงแล้ว จะทำให้สามารถเปิดให้บริการฉายรังสีอัญมณีด้วยรังสีอิเล็กตรอนได้อีกบริการ หนึ่ง ซึ่งสามารถฉายรังสีอัญมณีได้ถึง 4,800 กิโลกรัม หรือ 24 ล้านกะรัตต่อปี โดยฉายรังสีอัญมณี โดยเฉพาะโทแพช จากสีขาวใสให้เป็นสีฟ้าอ่อน ที่เรียกว่า Sky blue และสีฟ้าสดใสที่เรียกว่า Swiss blue โทแพช ที่ผ่านการฉายรังสีจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 5-30 เท่า ส่วนทัวร์มาลีนจะเปลี่ยนจากสีใสหรือชมพูอ่อน เป็นสีชมพูเข้มจนถึงสีแดงคล้ายทับทิม และไข่มุกเปลี่ยนจากสีนวลเป็นโทนตะกั่ว นอกจากนี้ยังสามารถปรับการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนนี้ให้สามารถ ฉายแผ่น Semicondutor ซึ่งใช้กันมาในอุตสาหกรรมรถยนต์ Hybrid ได้อีกด้วย"

ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการด้านอัญมณีไทยต้องนำอัญมณีไปฉายรังสีด้วยเครื่อง เร่งอนุภาคไกลถึง สหรัฐ อังกฤษ และเยอรมนี หากศูนย์รังสีอัญมณีแห่งใหม่เปิดใช้บริการ จะช่วยเพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการได้ คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศเพิ่มขึ้นปีละกว่า 3 พันล้านบาท

โดยผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับไทย ที่ส่งออกพลอยเนื้ออ่อนไปฉายรังสีในต่างประเทศ สามารถร่วมการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้เปลี่ยนจากระบบรับจ้างผลิตมาเป็นอุตสาหกรรมนี้ สามารถออกแบบและสร้างแบรนด์ของตนเองได้

ผู้ที่สนใจใช้บริการของ ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์ฉายรังสีอัญมณี โทร 0 2596 7600 ต่อ 3419 ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.

ข้อมูล หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม

1/03/2554 | Posted in | Read More »

เตือนระวังซื้อ'ทองยัดไส้'

ภาพจาก namchiang.comนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันราคาทองคำมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีกลุ่มมิจฉาชีพที่เคยเป็นช่างทองตกงานร่วมมือกับนายทุนนำทองคำจริงมาดัดแปลงนำสิ่งที่ไม่ใช่ทองยัดไส้เข้าไปในทองรูปพรรณ แล้วนำไปหลอกขายให้กับร้านทอง หรือโรงรับจำนำ น้ำหนักเส้นละ 2-3 บาท ซึ่งเรียกกันว่า “ทองยัดไส้” ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักในขณะนี้ โดยเฉพาะร้านทองและโรงรับจำนำย่านชานเมืองและอำเภอรอบนอก เพราะร้านทองและโรงรับจำนำเหล่านี้ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องทองโดยเฉพาะ จึงทำให้ถูกหลอกได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม สคบ. ได้เชิญสมาคมผู้ค้าทองคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ และกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค และอนุกรรมการป้องปราบปรามการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค มาหาแนวทางร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาทองคำที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยสมาคมผู้ค้าทองคำได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินคดี และขยายผลจับกุมมิจฉาชีพเหล่านี้ให้ถึงต้นตอ เพื่อตัดวงจรทองยัดไส้ไม่ให้แพร่หลายในท้องตลาดอีกต่อไป

นายองอาจ กล่าวว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) จะทำหนังสือถึง ผบ.ตร.เพื่อให้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศดำเนินคดีกับมิจฉาชีพ เหล่านี้อย่างเด็ดขาดต่อไป แม้ในปัจจุบันบทลงโทษของผู้กระทำผิดในกรณีนี้ยังไม่มากเท่าใดก็ตาม โดยมีโทษจำคุกเพียง 1 เดือน และที่ผ่านมาเวลามีการตรวจจับได้ มักจะมีการยอมความกัน ทำให้มิจฉาชีพเหล่านี้ไม่ถูกดำเนินคดี จึงทำให้มีทองยัดไส้หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาด และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคไม่สามารถทราบได้เลยว่าทองที่ไปซื้อมานั้นเป็นทองยัดไส้หรือ ไม่ ซึ่งในส่วนของภาครัฐต้องใช้วิธีตรวจสอบ โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสอบตามร้านค้าและโรงงานผู้ผลิตทองคำอย่างเข้มงวด

“นอกจากทองคำยัดไส้แล้ว ยังมีทองคำที่มีเปอร์เซ็นต์ทองต่ำ ไม่ได้มาตรฐาน 96.5% ที่กำหนด หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ทองเขียว เริ่มมีการนำออกมาจำหน่ายอีกครั้ง ซึ่งทองเหล่านี้ จะออกมาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ที่ผ่านมา สคบ. เข้มงวดกับโรงงงานผู้ผลิต ร้านค้าส่งและสุ่มตรวจร้านทองต่าง ๆ ก็ทำให้ทองเขียวหายไปจากท้องตลาดแต่พอทองคำมีราคาแพงขึ้น การเข้มงวดน้อยลง จึงทำให้เริ่มมีทองเขียวออกมาสู่ท้องตลาดอีกครั้ง จึงได้มอบให้ สคบ. ร่วมกับสมาคมผู้ค้าทองคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ อนุกรรมการป้องปราบปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ. ไปตรวจสอบคุณภาพทองคำตามโรงงาน ร้านค้าส่ง และร้านทองอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้มีทองเขียวออกวางจำหน่ายตามร้านทองอีก”

ทั้งนี้ ราคาทองคำปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น ทำให้แก๊งมิจฉาชีพคิดหาทางที่จะออกกลโกงต่าง ๆ มาหลอกผู้บริโภค ซึ่งเรื่องนี้ประชาชนหากซื้อทองต้องตรวจสอบให้รอบคอบ

ข้อมูล เดลินิวส์ 14 ธันวาคม 2553

เพิ่มเติม เทคนิคการดูทองปลอม

12/15/2553 | Posted in , , , | Read More »

ภูมิแพ้นิกเกิล : โรคขัดใจคน (อยาก) สวย

สาวๆ คนไหนไม่ใส่เครื่องประดับในชีวิตประจำวันบ้าง เอาล่ะ...สาวที่ยกมือหลบไปเพราะคุณไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง แต่ถ้าสาวคนไหนรักการใส่เครื่องประดับเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะโลหะทั้งหลาย ไม่ว่าจะเงิน จะทอง จะโรเดี่ยม จะนิกเกิล ฯลฯ ขอให้ตั้งใจอ่าน เพราะเจ้าโรคภูมิแพ้นิกเกิลกำลังระบาดหนัก เรียกว่าเป็นเมื่อไหร่ต้องขัดใจคน (อยาก) สวยเมื่อนั้น

ทำเป็นขำไป สาวมั่นอย่าง สาวกระแต ศุภักษร ไชยมงคลก็เป็นโรคนี้เหมือนกันนะจ๊ะ เอาล่ะ ถ้าไม่อยากเป็นโรคคนดัง เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าโรคนี้น่ะ มันร้ายแค่ไหน

ภูมิแพ้นิกเกิล VS ภาวะโลกร้อน

เจ้าโรคภูมิแพ้นิกเกิล ก็เป็นโรคที่เป็นสาขาของภูมิแพ้ต่างๆ นั่นล่ะค่ะ ซึ่งแตกสาขาไปมากมายหลากหลาย เพราะร่างกายเรานั้นสามารถเกิดอาการแพ้สิ่งต่างๆได้ 108 บางคนประหลาดถึงขนาดแพ้น้ำก็มี เพราะฉะนั้นการแพ้นิกเกิล ซึ่งเป็นส่วนประกอบของโลหะแทบทุกชนิดจึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร

เอ้า...แล้วเรื่องโลกร้อนมาเกี่ยวอะไรกันด้วย บ่ายนี้มีคำตอบ...เอ๊ย คุณหมอเค้ามีคำตอบค่ะ นพ.สุเทพ จิระสุทัศน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ ผู้อำนวยการสถานไลออนส์สุพรรณหงส์ กล่าวว่า “ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนอกจากจะมีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ ปริมาณฝนเพิ่มขึ้น ความชื้นในอากาศก็เพิ่มขึ้น สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมาก ภาวะโลกร้อนยังส่งผลกระทบต่อผิวพรรณ ซึ่งเป็นด่านแรกของร่างกายที่สัมผัสกับชั้นบรรยากาศ รวมทั้งส่งผลต่อภูมิต้านทานของสิ่งมีชีวิตบนโลกอย่างนึกไม่ถึง

“ทั้งปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและความชื้นในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างน่า กลัวในปัจจุบัน เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนบนโลกมีแนวโน้มเป็นโรคภูมิแพ้กันมากขึ้น หรือในกรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว อาการแพ้ก็จะสวิงสวายมากขึ้น” นพ.สุเทพ กล่าว ฝนที่ (ตก) ผิดปกติ ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสแพ้สารสัมผัสมากกว่าปกติ

“โดยเฉพาะสารนิกเกิล ซึ่งเป็นส่วนผสมที่สำคัญในโลหะเกือบทุกชนิด และถูกนำไปเข้าเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องประดับมากมาย เมื่อภาวะโลกร้อนทำให้เกิดการหลั่งเหงื่อมากขึ้น เหงื่อนั้นจึงเป็นตัวละลายสารนิกเกิลออกมาจากเครื่องประดับทั้งหลาย ก่อนให้เกิดผื่นภูมิแพ้ที่ผิวหนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆ ที่รักแฟชั่น อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงกับอาการ “แพ้นิกเกิล” ได้ไม่รู้ตัว นั่นล่ะค่ะ

พูดง่ายๆ ว่าเพราะโลกร้อน อุณหภูมิสูงขึ้น เราก็เลยเหงื่ออกง่าย ทำให้สารละลายนิกเกิลออกมาทำปฎิกริยากับเหงื่อ ทำให้สาวๆ เกิดอาการแพ้นิกเกิลกันไปตามๆ กัน ทีนี้เรามาดูอาการเบื้องต้นกันดีกว่าว่ามีอาการอย่างไร สาวๆ จะได้สังเกตุอาการกันได้ได้ง่ายขึ้น


อาการแบบนี้ แพ้แล้วแน่นอน

อาการแพ้นิกเกิลนั้น สามารถสักเกตุได้ง่ายๆ ถ้าแพ้นิกเกิลในต่างหู จะพบรอยแดงหรือผื่นที่ติ่งหู แต่ถ้าแพ้ด้านหลังของหน้าปัดนาฬิกา ก็จะพบผื่นแดงเป็นวงกลมที่ด้านหลังของข้อมือ หากแพ้ตะขอกางเกงจะพบผื่นบริเวณสะดือ บางคนแพ้ล็อกเก็ตห้อยคอ ก็อาจพบผื่นแดงกลางหน้าอก ผื่นจะมีอาการคันร่วมด้วย

 

ผิวหนังที่สัมผัสจะเป็นผื่น แดง กระจายออกไปจากบริเวณนั้น มีอาการคัน ภายในเวลา 15-30 นาทีหลังจากที่สัมผัสนิกเกิล และหากเกาแรงๆ จะทำให้ผื่นกำเริบหรือขยายวงกว้างขึ้นได้ ต่อมาผื่นจะเป็นเม็ดตุ่มนูน และตุ่มน้ำพองใส อาจแตกออกเป็นน้ำเหลืองไหลเยิ้ม อาการคันจะยิ่งมากขึ้น ถ้าเป็นในระยะเรื้อรัง จะทำให้ผื่นผิวหนังหนานูนขึ้น มีสีคล้ำ ผิวไม่เรียบ มีขุย นอกจากนี้อาจทำให้เกิดผื่นกระจาย ตุ่มน้ำใส ลมพิษ หรือเป็นมากทั้งตัว

โอโห...น่ากลัวไม่เบา ว่าแต่เรามีวิธีไหนบ้างที่จะป้องกันอาการแพ้เจ้าสารตัวนี้ มาดูกันเลยค่ะ! หากรู้ตัวว่าคุณแพ้สารนิกเกิล ก็ควรหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้

• อย่าแตะต้องเครื่องประดับที่มีส่วนผสมของนิกเกิล แม้ว่าจะการเคลือบป้องกันก็ตามเพราะพอใช้ไปนานวันเข้า สารที่เคลือบไว้ก็จะหลุดลอกออกและปลอดปล่อยสารนิกเกิลออกมาโจมตีผิวโดยคุณ ไม่รู้ตัว

• เครื่องประดับสวยแต่ราคาถูกส่วนมากมักไม่ได้เคลือบสารป้องกันสารนิกเกิลไว้ ถ้าอยากใส่เครื่องประดับโลหะจริงๆ ให้พยายามเลือกเครื่องประดับสแตนเลสที่ปราศจากสารนิกเกิล

• ใช้ครีมที่มีสาร "คอติโซน" เพื่อไปหยุดชะงักระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้ทำการต่อต้านมากนัก อาการจะค่อยๆ ดีขึ้น แต่ควรทาเพียงบางๆ เท่านั้น

• นอกจากทาครีมแล้ว ให้ใช้ผ้าเย็นๆ มาประคบอีกที

• ทาครีมสเตียรอยด์ ซึ่งตัวยาจะเข้มข้นมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่แพ้ หากเป็นที่ฝ่ามือ หรือฝ่าเท้า ซึ่งมีผิวหนากว่าบริเวณอื่นก็ต้องใช้ตัวยาที่เข้มข้นมากกว่าการใช้ในบริเวณ ที่ผิวบอบบาง

• หากเป็นมากควรไปพบแพทย์ผิวหนัง

โรคภูมิแพ้นิกเกิลก็เหมือนโรคภูมิ แพ้สารอื่นๆ ที่เป็นโรคเรื้อรัง ยากแก่การรักษาให้หายขาด นอกจากต้องหลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้แพ้เท่านั้น แต่เมื่อสาวๆ อย่างเราไม่อาจทิ้งแฟชั่นความสวยความงามได้ ก็ขอแนะนำให้ใช้วัสดุที่เป็นพลาสติก คริสตัล แก้ว หรือไม้ ฯลฯ แทนไปก่อนนะคะ เชื่อแน่ว่าสาวๆ ก็หาทางสวยได้แม้ไม่มีเครื่องประดับโลหะอยู่บนร่างกาย เอาเป็นว่าสวยแบบสุขภาพดีนี่ล่ะ ดีที่สุดนะคะ

ข้อมูล Accessory Syndrome by Daaw Chonlada

12/15/2553 | Posted in , , , | Read More »

สัมมนาฟรี! “History of Art : จุดเริ่มต้นแห่งการรังสรรค์ศิลปะ” โดย GIT

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ขอเชิญนักออกแบบ และผู้ที่สนใจงานศิลป์ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “History of Art : จุดเริ่มต้นแห่งการรังสรรค์ศิลปะ” โดย Mr.Mike Croft อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการบรรยายครั้งนี้เป็นการปูพื้นฐานงานศิลปะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30-16.00 น. ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับ

12/01/2553 | Posted in , | Read More »

ทุนสกว.-สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ปี 2553

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุน สกว. - สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ปี 2553 เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เน้นด้านโลหะ การออกแบบ การจัดการอุตสาหกรรมและการตลาด จำนวน 10 ทุน โดยมีระยะเวลาสนับสนุนไม่เกิน 18 เดือน ภายในวงเงิน 400,000 บาทต่อโครงการ

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับทุนภายใน 31 ธันวาคม 2553 ที่สำนักประสานงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 086-7771895
รายละเอียดเพิ่มเติม www.trfmag.org

12/01/2553 | Posted in | Read More »

คณะบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ฟันธงเรียนด้านอัญมณีไม่ตกงาน

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ชวนเยาวชนไทยศึกษาต่อด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ตั้งใจผลิตบัณฑิตอย่างคุณภาพ เรียนรู้การทำงานจริง เพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก อีกทั้งบริการออกใบรับรองตรวจวิเคราะห์อัญมณี

อาจารย์สุรินทร์ อินทะยศ คณบดีคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ จัดเป็นธุรกิจที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ มีการจ้างงานเป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาทต่อปี แต่มียังขาดแคลนบุคลากรทั้งระดับบริหารจัดการและระดับฝีมือแรงงาน จึงจัดตั้งคณะอัญมณีขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยตั้งใจผลิตบัณฑิตให้เพียงพอและเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ สนองความต้องการของอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก โดยที่นี่เปิดสอนด้านอัญมณีและเครื่องประดับในระดับคณะแห่งแรกของประเทศไทย มีการบูรณาการการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน โดยนิสิตจะได้เรียนทั้งสามศาสตร์ในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามสาขาที่เลือก

สำหรับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ เน้นทางด้านการวิเคราะห์อัญมณีและขบวนการผลิตเครื่องประดับ หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เน้นทางด้านการตลาดและธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ เน้นทางด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ

ในแต่ละปีมีนิสิตจากทั่วทุกภาคของประเทศให้ความสนใจสมัครเข้ามาเรียนเป็น จำนวนมาก จำนวนนิสิตที่สมัครเข้าเรียนประมาณ 150 คนต่อปี สาขาที่มีนิสิตสมัครเข้าเรียนมากที่สุดคือ สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับประมาณ 60 คนต่อปี สาขาออกแบบเครื่องประดับ 50 คนต่อปี และสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ 40 คนต่อปี สาขาออกแบบเครื่องประดับเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นประกอบกับผู้ประกอบการมี ความต้องการบุคลากรทางด้านออกแบบเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางคณะยังไม่สามารถจะผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการได้ จึงคาดว่าสาขาออกแบบเครื่องประดับจะเป็นสาขาที่อนาคตสดใสและจะมีนิสิตมา สมัครเรียนเพิ่มขึ้น

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาที่คณะอัญมณี ประกอบไปด้วยค่าบำรุงคณะ ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉลี่ยเทอมละ 20,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 160,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายที่นิสิตจำต้องใช้จ่ายก็เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่า หอพัก ซึ่งทางวิทยาเขตจันทบุรีได้จัดสรรหอพักสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 โดยค่าหอพักเพียงเทอมละ 3,500 บาทเท่านั้น และในส่วนของทุนการศึกษา นอกจากการกู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) แล้ว ทางคณะอัญมณีได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เรียนดีแต่ยากจนเป็นประจำ ทุกปี โดยจะเปิดรับสมัครการขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาทั้งภาคเรียนที่หนึ่งและภาค เรียนที่สองโดยเฉลี่ยเทอมละ 2 ทุน

คณบดีคณะอัญมณี กล่าวถึงความพร้อมของการเรียนการสอนว่า คณะอัญมณีมีห้องปฎิบัติการทางด้านการวิเคราะห์อัญมณี และกระบวนการผลิตเครื่องประดับที่ครบพร้อมสมบูรณ์ ประกอบกับที่ตั้งของวิทยาเขตอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยทางคณะได้จัดเตรียมตัวอย่างเพชร พลอยทั้งของจริง และสังเคราะห์ที่มีการจำหน่ายในตลาดค้าอัญมณี ไม่ต่ำกว่า 1,000 เม็ด ในด้านการผลิตเครื่องประดับ ให้นิสิตได้เรียนรู้และปฎิบัติจริง เริ่มตั้งแต่การออกแบบเครื่องประดับแบบวาดด้วยมือ การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างต้นแบบเครื่องประดับที่ออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ด้วย เครื่อง CNC การเจียระไนพลอยนิสิตจะได้เริ่มลงมือเจียระไนพลอยจากพลอยแท้และพลอย สังเคราะห์ การทำเครื่องประดับ เริ่มตั้งแต่การขึ้นรูปเครื่องประดับด้วยแวกซ์ ด้วยโลหะ การหล่อเครื่องประดับ การฝังพลอย การขัดแต่งและชุบชิ้นงาน อาจกล่าวได้ว่าทางคณะมีโรงงานผลิตเครื่องประดับเล็กๆ ให้นิสิตได้ฝึกฝนเรียนรู้ซึ่งสามารถต่อยอดนำไปใช้จริงได้ในการทำงานในอนาคต อีกทั้งยังมีโอกาสใช้ประสบการณ์จริงในการเข้าไปศึกษาเรียนรู้จากการค้าขายใน ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ นิสิตที่จบจากคณะอัญมณีจะต้องมีอัตลักษณ์ที่สำคัญคือ สามารถวิเคราะห์และประเมินมูลค่าอัญมณีได้ สามารถไปประกอบอาชีพในส่วนราชการและภาคเอกชน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้าไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการด้านอัญมณีและเครื่อง ประดับในตำแหน่ง นักออกแบบเครื่องประดับ นักตรวจสอบอัญมณี ผู้ซื้อ ตัวแทนขาย ผู้นำเข้า-ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ นักวิชาการออกใบรับรองอัญมณี บางส่วนเปิดดำเนินธุรกิจเป็นของตนเองในตำแหน่งเจ้าของร้านค้าอัญมณีและ เครื่องประดับ ผู้จัดการร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และผู้บริหารด้านธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

อาจารย์สุรินทร์ กล่าวปิดท้ายถึง การให้บริการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์อัญมณีให้กับประชาชนทั่วไปว่า นอกจากนี้ทางคณะยังมีการให้บริการจัดเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์อัญมณี เบื้องต้น โดยมีทีมของคณาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านอัญมณีมาเป็นผู้ดำเนินงาน ตรวจวิเคราะห์ ซึ่งจากเครื่องมือที่ใช้อยู่สามารถตรวจสอบแยกอัญมณีแท้และเทียมได้เป็นอย่าง ดี การออกใบรับรองของทางคณะได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการชาวไทยและต่างชาติ เช่น อินเดีย ปากีสถาน เกาหลี ญี่ปุน ฝรั่งเศส เยอรมัน และสหราชอาณาจักรเป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วผู้ประกอบการที่ดำเนินการค้าอัญมณีทางอินเตอร์เนต เช่น E-bay และ Amazon ก็ยังได้ใช้ใบรับรองอัญมณีของทางคณะช่วยในการสร้างความมั่นใจในการซื้อขาย อัญมณี

ผู้สนใจสมัครเรียนหรือใช้บริการตรวจสอบอัญมณี สามารถติดต่อได้ที่ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170 โทรศัพท์ 0-3931-0000 ต่อ 1117 หรือ www.chanthaburi.buu.ac.th

12/01/2553 | Posted in | Read More »

สัมมนาฟรี! “เปิดกรุสมบัติ” โดย GIT

ภาพประกอบจาก wowboom.blogspot.comสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “เปิดกรุสมบัติ เพชร พลอย เงิน ทอง มรดกล้ำค่าเหนือกาลเวลา” ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องอราวินดา โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์

มาร่วมพิสูจน์กันว่ากรุสมบัติที่คุณครอบครองอยู่นั้น ควรค่าแก่การเก็บรักษาให้ลูกหลานสืบสานต่อไปหรือไม่

ดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนดการ

11/16/2553 | Posted in , | Read More »

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต

ภาพจาก phuketindex.comนายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กล่าวถึงการเปิดให้เข้าชม “พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ว่า สำหรับการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตนั้น ได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2549 จังหวัดโดยผู้ว่าซีอีโอ และเทศบาลดำเนินการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างประมาณ 50 ล้านบาท และสร้างเสร็จเมื่อปี 2551 เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตชุมชนและวิธีการทำเหมืองแร่ในอดีต ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชม ซึ่งเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ตอีก 1 แห่ง

พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวได้เปิดให้นักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ เข้าชมไปได้ระยะหนึ่ง แต่ด้วยความที่พิพิธภัณฑ์ยังกล่าวยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ เทศบาลเมืองกะทู้ จึงได้ดำเนินการปิดปรับปรุงเพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีความสมบูรณ์ ซึ่งขณะนี้การปรับปรุงต่างของพิพิธภัณฑ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยใช้งบ ประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง

ส่วนการเปิดให้บริการหลังจากการปรับปรุง เทศบาลจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการประมาณปลายเดือนปลายเดือน พ.ย.นี้ ซึ่งจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก โดยขณะนี้ได้มีการประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับทราบ รวมทั้งประสานไปยังบริษัทนำเที่ยวในการดึงคนเข้าพื้นที่ ซึ่งกลุ่มผู้เข้าชมนั้นตั้งไว้ทั้งในส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติและกลุ่ม ศึกษาดูงาน

ทั้งนี้ เชื่อว่าหลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่น่าสนใจของจังหวัด ภูเก็ต เพราะพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวและผู้ ในใจเข้าค้นหาทั้งเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชุมชน โดยเฉพาะเรื่องเหมืองแร่และเรื่องเล่าจากชาวเหมือง สำหรับจังหวัดภูเก็ตความยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์การทำเหมืองแร่ของชาวกะทู้ เป็นเรื่องราวที่ถูกกล่าวขาน แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมานานแล้วก็ตาม

ภาพจาก time-museum.blogspot.com ภาพจาก time-museum.blogspot.com

นายชัยอนันท์ กล่าวต่อไปว่า พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 5 ถนนสายกะทู้-นาเกาะ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต บริเวณเหมืองแร่เก่าท่อสูง ระหว่างเขานางพันธุรัตน์ ด้านเหนือติดกับเทือกเขาเก็ตหนี ด้านตะวันออกหรือระหว่างบ้านเกาะแก้ว-บางคู ติดกับสนามกอล์ฟล๊อกปาล์มกะทู้ อาคารพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ เป็นอาคารแบบชิโนโปรตุกีส 1 ชั้นครึ่ง มีจิ่มแจ้ (ลาน) อยู่ตรงกลาง มีการตกแต่งหน้าต่างด้วยลายปูนปั้นซุ้มโค้งแบน สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามแห่งการผสมผสาน จึงเรียกอาคารนี้ ว่า “อังมอหลาวนายหัวเหมือง”

ส่วนการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ มีการแสดงนิทรรศการแบบมีชีวิต (Life Museum) โดยแบ่งการแสดงไว้เป็น 2 ส่วน คือ ภายนอกอาคาร (Outdoor) ประกอบด้วย เหมืองแล่น เหมืองรู เหมืองหาบ เหมืองฉีด เหมืองเรือขุด ส่วยภายในอาคาร (Indoor) “อังมอเหลานายหัวเหมือง” จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาของการทำเหมืองแร่ดีบุก และวิถีชีวิตของชาวเหมือง เช่น ห้องเปิดม่านหลังกาลเวลาเกาะแห่งพญามังกร ย้อนยุคเรื่องราวการทำเหมืองแร่ในจังหวัดภูเก็ต ห้องสายสายแร่แห่งชีวิต นำเสนอเรื่องราวของเหมืองแร่ด้วยการฉายวิดีทัศน์และการบรรยาย

ห้องอารยธรรมบาบ๋า แสดงของมีค่าโบราณของคหปานี เช่น แหวน บาเย๊ะ ผ้าปาเต๊ะ กิ่มตู้น ปิ้นตั้ง หินมีค่า และอัญมณี เป็นต้น ห้องตามรอยเหมืองแร่ นำเสนอเหมืองแร่ประเภทต่างๆ เช่น เหมืองแล่น เหมืองรู เหมืองหาบ รวมทั้งแสดงขั้นตอนการถลุงแร่ และผลิตภัณฑ์จากดีบุก เรื่องเล่าจากชาวเหมือง ย้อนอดีตวิถีชีวิตชาวจีนในยุคเหมืองแร่รุ่งเรือง มีโกปี้เตี้ยม โรงขนมจีน ศาลเจ้า โรงงิ้ว โรงฝิ่น ร้านขายยาจีน เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับส่วนจัดแสดง อ่านต่อได้ที่นี่

ข้อมูลและภาพประกอบ phuketindex.com

ภาพประกอบ time-museum.blogspot.com

11/16/2553 | Posted in , , , | Read More »

JewelryCadOnline.com

jewelrycadonline

แนะนำเวบไซต์ศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและผลิตเครื่องประดับค่ะ JewelryCadOnline.com สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ข้อมูล แก่นักเรียน นักศึกษาและเป็นแหล่งติดต่อของผู้ว่าจ้างและนักออกแบบ เนื้อหาของเวบไซต์นอกจากจะสอนการใช้งานและเทคนิคของโปรแกรมต่างๆ อาทิเช่น JewelCad , Matrix3D, Rhino ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม และเวบบอร์ดให้เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสปการณ์และความรู้กันด้วยค่ะ

11/10/2553 | Posted in , , | Read More »

เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 7

521207jan60(1)เตรียมพบกับงาน  "เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 7" ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ชมการแสดงอัญมณี 12 ราศี ซึ่งเป็นอัญมณีที่เป็นมงคลมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีเทศบาลเมืองจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตและศูนย์กลางการซื้อขายอัญมณีแหล่งใหญ่สุดใน ประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนทางการตลาดในช่วงสภาวะเศรษฐกิจซบ เซาโดยรณรงค์ให้คนไทยหันมาใช้สินค้าไทย พร้อมทั้งนำเสนอและชักชวนชาวต่างชาติเข้ามาบริโภคสินค้าของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย

นายภูเก็ต คุณประภากร เลขาธิการสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ในฐานะประธานการจัดงาน เปิดเผยว่า "งานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ในปีนี้ เราก็ยังคงอยากจะย้ำถึงวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้า OTOP ของจันทบุรี ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ จิวเวลรี่ของนางแบบลูกหลานชาวจันท์ สาธิตวิธีการและขั้นตอนการผลิตอัญมณี นิทรรศการเหมืองพลอย เลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับจากผู้ประกอบการกว่าร้อยร้านค้า โดยมีสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้รับรองคุณภาพ นิทรรศการ Gem Pavilion แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านอัญมณีจากทั่วทุกมุมโลก กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ การแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ มหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (อาหารพื้นเมืองจันท์) มหกรรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง และกิจกรรมพิเศษ เปิดเหมืองเมืองจันท์...เสี่ยงโชคอัญมณีล้ำค่า พบกับรูปแบบใหม่ของการเสี่ยงโชคโดยการจำลองเครื่องร่อนพลอยมาใช้ในการจับสลาก ซึ่งของรางวัลมีทั้งอัญมณีและเครื่องประดับมากมาย

ส่วนไฮไลท์ของงานในปีนี้ คือ การแสดงอัญมณี 12 ราศีซึ่งเป็นอัญมณีที่เป็นมงคลสำหรับผู้นำไปครอบครอง มีมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมี Free Gem Tour (ฟรี เจมส์ ทัวร์) โปรแกรมท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองจันท์ ที่จัดไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี, วัดพลับบางกะจะ, เหมืองพลอยบางกะจะ แหล่งที่มาของพลอยเมืองจันท์, สักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,ชมโรงงานผลิตอัญมณี, ชมหิ่งห้อย และสัตว์น้ำยามค่ำคืน ณ ป่าชายเลนท่าสอน

ข้อมูล หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

11/10/2553 | Posted in , , , | Read More »

จับกุมชายกลืนเพชร 2,600 เม็ด

Nation post รายงานว่า เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการจับกุมชายชาวศรีลังกา ณ สนามบิน Chennai ประเทศอินเดีย ที่ภายในกระเพาะเต็มไปด้วยเพชรจำนวน 2,600 เม็ด มูลค่าราว 300,000 – 670,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมงกว่าที่ถุงใส่เพชรจำนวน 42 ใบจะถูกถ่ายออกมาจนครบ ชายคนนี้สารภาพว่า ได้รับค่าจ้าง 10,000 รูปี ซึ่งคิดเป็นเงินเพียงแค่ 225 เหรียญสหรัฐเท่านั้น และรับจ้างทำงานแบบนี้มาแล้วถึง 3 ครั้ง ก่อนที่จะถูกจับกุม ซึ่งสาเหตุของการถูกจับได้ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะชายคนนี้เกิดอาการริดสีดวงกำเริบจนทนไม่ไหวในขณะที่กำลังถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสัมภาษณ์ จึงถูกนำส่งโรงพยาบาล และพบเพชรดังกล่าวนั่นเองค่ะ

ข้อมูล Jewelry.com

11/08/2553 | Posted in | Read More »

จิวเวลรี่น่ารักจากดิสนีย์

ผลงานน่ารักๆเหล่านี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Noir Jewelry และ Walt Disney โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นสุดคลาสสิคของดิสนีย์ในช่วงปี 1940 โดยถ่ายทอดตัวการ์ตูนเหล่านี้ลงบนชิ้นงานจิวเวลรี่ เช่น แหวนฮิปโปเต้นระบำ ม้าบิน และสัตว์น่ารักๆอีกมากมาย ซึ่งผลงานทั้งหมดเป็น limited edition ค่ะ จำหน่ายผ่านทาง noirjewelry.com ราคาเริ่มต้นที่ 200 -1,000 เหรียญสหรัฐ

187_2_rhodium

ข้อมูล Jewelry.com
ภาพประกอบ
Noir Jewelry

11/08/2553 | Posted in , , | Read More »

Chanthaburi Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 1

Sapphireสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี จัดงาน Chanthaburi gems & jewelry fair ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2553 ณ สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี อาคารเจมส์คลับ เลขที่ 68 ถนนศรีจันทร์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดแสดงต้นไม้พลอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก การแจกอัญมณีและพวงกุญแจพลอย สัมมนาวิชาการ อัญมณีครบวงจร จัดจำหน่ายพลอยเม็ดละ 10 บาท จำหน่ายอัญมณีในราคาถูก การประมูลพลอย และของดีเมืองจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 3932 3188, 08 8514 0909

10/29/2553 | Posted in , , | Read More »

EXIM ให้สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจอัญมณีฯ

ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)หรือเอสเอ็มอี แบงก์เปิดให้บริการ"สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ " เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสามารถนำอัญมณีแท้มาเป็น หลักประกันในการขอสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นเสริมสภาพคล่อง ในกิจการ วงเงินสินเชื่อรวม 500 ล้านบาท

โดยมีกลุ่มธุรกิจเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณีและ เครื่องประดับ เช่น ผู้นำเข้า ผู้เผา ผู้เจียระไน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกเครื่องประดับที่ทำจากอัญมณีแท้

สำหรับผู้ประกอบการที่จะยื่นขอกู้จากโครงการดังกล่าวได้จะต้องเป็นสมาชิก ของสมาคมใดสมาคมหนึ่ง คือ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ หรือสมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย หรือสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี และสมาคมที่ผู้ประกอบการเป็นสมาชิกให้การรับรอง เป็นเจ้าของอัญมณีที่จะนำมาจำนำเป็นหลักประกันการขอเงินกู้

วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ วงเงินสินเชื่อต่อราย สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย (รวมวงเงินสินเชื่อทุกประเภทที่มีอยู่กับธนาคารแล้วให้เป็นไปตามข้อบังคับธนาคารกำหนด)

ข้อมูล ryt9

10/29/2553 | Posted in , | Read More »

2011 Jewelry Trend

เพื่อเป็นการยืนยันว่าเทรนด์ของอัญมณีและเครื่องประดับในปี 2011 นั้นเป็นไปตามที่ Pantone ได้คาดไว้ ดังที่นำเสนอไปเมื่อครั้งก่อน Le Vian ผู้ผลิตเครื่องประดับในมหานครนิวยอร์ค ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากเครื่องประดับเพชรสีชอคโกแลต ได้พยากรณ์เทรนด์ของปี 2011 ไว้ว่า ดีไซน์ของเครื่องประดับจะได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ เช่น งู ม้า และสัตว์ป่า (ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจค่ะว่า ณ ขณะนี้ แพนด้าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆในวงการแฟชั่นทั่วโลก ดังจะเห็นได้จาก ดีไซน์เนอร์ทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ต่างมีชิ้นงานดีไซน์รูปแพนด้าออกสู่ตลาดทั้งนั้น) ส่วนอัญมณีที่จะได้รับความนิยม ได้แก่ อัญมณีสีฟ้า ชมพู และม่วง ส่วนโลหะก็เป็นโลหะสีเงิน และอัญมณีแกะสลักก็จะเป็นที่นิยมด้วยค่ะ

 

ข้อมูลและภาพประกอบ Luxist.com

10/29/2553 | Posted in , , , , , , | Read More »

หม้อฝังเพชร

งานนี้สำหรับเศรษฐีผู้มีอันจะกินอย่างล้นเหลือ อย่างเศรษฐีชาวรัสเซีย ที่จะจัดงาน The Millionair Fair ขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้ชิ้นงานสุดหรูที่ได้รับความสนใจจากสื่อ คือ หม้อที่มีหูจับฝังเพชร 270 เม็ด น้ำหนักกว่า 18 กะรัต มูลค่าของหม้อใบนี้อยู่ที่ 210,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นเงินมากพอที่จะซื้อรถหรู Porsche Cayenne SUV ได้เลยทีเดียว

แต่ Natalya Oreshikina แบรนด์เมเนเจอร์ของ Fissler บริษัทสัญชาติเยอรมันผู้ผลิตหม้อฝังเพชรใบนี้ ได้กล่าวว่า รถยนต์มีแต่จะเสื่อมค่าลงเมื่อถอยออกจากโชว์รูม แต่หม้อใบนี้ควรค่ากับการลงทุน … จะจริงรึเปล่านะ???

 

ข้อมูลและภาพประกอบ Jewelry Insider

10/28/2553 | Posted in , , | Read More »

Spring 2011 Jewelry Trend

หลังจากที่ Pantone ได้ทำการสำรวจเทรนด์การเลือกใช้สีของดีไซน์เนอร์ชื่อดังจาก New York Fashion Week ก็ได้บทสรุปของเทรนด์สีประจำ Spring 2011 ตามภาพข้างล่างนี้ค่ะ

ภาพจาก jewelry.com

ซึ่งเมื่อนำมาแปลผลสำหรับเทรนด์ของอัญมณีและเครื่องประดับ ก็จะพบว่า โลหะสีขาวแวววาวนั้นมาแรงค่ะ ส่วนอัญมณีนั้น เทอร์ควอยส์ซึ่งฮิตในปี 2010 ยังคงครองตำแหน่งอยู่ และมีอัญมณีสีพาสเทลหวานๆ อย่างเช่น tanzanite ametyhst และ pink sapphire มาให้เห็นด้วย ส่วนเครื่องประดับพวกกำไลไม้ และสร้อยลูกปัดก็จะกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเทรนด์นี้จะเป็นจริงแค่ไหน ต้องคอยติดตามกันค่ะ

ข้อมูลและภาพประกอบ Pantone's Pink Prediction

10/28/2553 | Posted in , , , , , , , , , , , | Read More »

สัมมนาฟรี!!!!! “จากพฤติกรรมผู้ซื้อต่างชาติ…สู่กลยุทธ์อัญมณีและเครื่องประดับไทย”

GIT_Logo copyสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับฟังผลการศึกษา พฤติกรรมผู้ซื้อชาวต่างชาติกับความต้องการที่แท้จริง พร้อมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในแนวทางและกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการไทยใน - พลอยเนื้อแข็ง / เนื้ออ่อนเจียระไน - เครื่องประดับทอง - เครื่องประดับเงิน  ในวันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2553, 13.30 - 16.30 (ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ โรงแรมสุโขทัย ชั้น6 ห้อง จุฬาลักษณ์

วิทยากร
รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

สนใจเข้าร่วมงานโทร 02-5309790, 08-9798-7573 หรือ E-mail มาที่ seminar.tu@gmail.com

10/27/2553 | Posted in , | Read More »

เลโซโทพบเพชรขนาด 196 กะรัต

มีรายงานการค้นพบเพชรเม็ดใหญ่ที่เหมืองเพชร Gem Diamonds ประเทศเลโซโทกันอีกแล้วค่ะ เพชรเม็ดนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.18 นิ้ว น้ำหนักราว 196 กะรัต และจากการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น ก็คาดว่าจะสามารถทำเงินได้มหาศาล เพราะเมื่อนำไปเจียระไนแล้วจะได้เพชรเม็ดงามที่มีสีและความใสสะอาดอยู่ในระดับสูง

เหมืองเพชร Gem Diamonds มีการขุดพบเพชรเม็ดใหญ่ 3 ใน 20 อันดับเพชรดิบเม็ดใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งรวมถึง Lesotho Promise ขนาด 603 กะรัต ที่ขายไปในราคาสูงถึง 12 ล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา  Huge Diamond Found in South Africa

9/24/2553 | Posted in , , , | Read More »

ดูแลรักษาเพชรให้เงาวิ้ง ตามวิธีการของดารณี มหาดำรงค์กุล

คุณแม่ดารณีเผยถึงวิธีการดูแลเพชร สุดหวงให้เงาวิ้ง ตามสูตรของตัวเองมาด้วย เผื่อสาวๆ ที่นิยมชมชอบ และมีเพชรอยู่ในครอบครอง จะนำไปใช้ดูแลรักษาเพชรของตัวเองได้บ้าง

ภาพจาก ASTV
-หากจะเดินทางต้อง ใส่เพชรไว้ในกล่องเพชรที่ทำจากกำมะหยี่ เพื่อกันกระแทก ป้องกันเสียรูปทรง แต่ถ้าเป็นเวลาปกติ โดยส่วนตัวทุกวันนี้ก็จะเก็บอยู่ในห่อกำมะหยี่ และไปฝากไว้ที่ตู้เซฟของธนาคาร การเอาผ้ากำมะหยี่ห่อไว้ มันจะเก็บได้เยอะ ถ้าใส่กล่องไปฝากธนาคาร มันจะเก็บได้น้อย แค่ไม่กี่กล่องก็เต็มเซฟแล้ว
-วิธีทำความสะอาด เราควรจะดูแลทำความสะอาดเองทุกชิ้น เพราะถ้าเราเอาเพชรไปล้างที่ร้าน บางร้านจะแกว่งเพชรของเรารวมกับเพชรของคนอื่น ซึ่งความแข็งของเพชรแต่ละเม็ด มันอาจไม่เท่ากัน เราไปให้ร้านล้าง เค้าแกว่ง ก็กลัวจะเกิดรอยได้
-การล้างนั้นให้ใช้ แปรงสีฟันนุ่มๆ จุ่มลงไปในน้ำยาล้างจาน ถูเบาๆ จนสะอาด เสร็จแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่า แล้วจึงเอาไดร์เป่าผมเป่าจนแห้ง เพชรก็จะเงาวับเลย ไม่ต้องเช็ดเลย

ชมกรุเพชรของคุณดารณีได้ ที่นี่

ข้อมูล ASTVผู้จัดการออนไลน์

8/18/2553 | Posted in , | Read More »

“แม่สอด”ปรับตลาดลุยอัญมณี เน้นคุณภาพ-เปิดสอนดูพลอย

แม่สอดปรับยุทธศาสตร์ค้าอัญมณีสู้ หลังพม่าย้ายฐานการส่งออกไปจีน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มความเป็นสากลมากขึ้น ซื้อสินค้าพรีเมี่ยมสามารถขึ้นรูปได้ทันที พร้อมสร้างประกันความมั่นใจผู้บริโภค ออกใบรับรองมาตรฐานร้านค้า ซื้อแล้วไม่ตรงความต้องการเปลี่ยนได้ แถมจับมือสถาบันการศึกษาเปิดสอนการดูพลอย เผาพลอยต่างหาก

iq0c0b6866d61700a6caf06f2f97b6f064 นางสาวพัชรี พงษ์พิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดตาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก เปิดเผยว่า อัญมณีของจังหวัดตากในช่วงนี้เริ่มซบเซาลง เนื่องจากพม่าย้ายฐานการส่งออก “หยก” ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้การค้าอัญมณีต้องเสียโอกาสไป อย่างไรก็ดี แม่สอดมีย่านการค้าอัญมณี 2 ส่วน คือที่ ย่านการค้าจังหวัดสยามอัญมณี โดยส่วนนี้จะเป็นจะเป็นสินค้าพรีเมี่ยมที่ค่อนข้างมีราคาแพง ตั้งแต่ราคาเรือนหมื่นถึงราคาเป็น 100,000 หรือ 200,000บาท

“ย่านการค้าสยามอัญมณีแม่สอดนี้ ต้องถือว่ามีความแตกต่างกับตลาดริมเมยที่นักท่องเที่ยวทั่วไปรู้จักกันดี โดยจะขายสินค้าที่เป็นพรีเมี่ยมทั่วไปหรือเรียกว่าเป็นสินค้าคุณภาพที่ได้ มาตรฐาน และผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจ มากกว่านักท่องเที่ยว ส่วนอีกแห่งคือที่ตลาดริมเมย ที่อยู่ติดแม่น้ำเมยนั้น จะเป็นตลาดหรือแหล่งช้อปปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยวที่หาซื้อของที่ระลึกได้ใน ราคาไม่สูงมากนัก เช่น ราคาพันกว่าบาท ลงมา”

พาณิชย์จังหวัดตากกล่าวว่า อัญมณีของแม่สอดแตกต่างจากที่อื่นๆ ตรงที่ เป็นสินค้าที่มาจากพม่าส่วนหนึ่ง เช่น พลอย หยก อีกส่วนหนึ่งก็มาจากทั่วโลก อาทิ บราซิล ศรีลังกา สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น และแตกต่างจากอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีที่มีการดำเนินการเป็นอุตสาหกรรม มีการขึ้นรูปเป็นล็อตใหญ่ สามารถผลิตได้ครั้งละ 10,000-20,000 ชิ้น ขณะที่แม่สอดนั้นผลิตตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นชิ้น แต่ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาธุรกิจอัญมณีมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีการขึ้นรูปให้แก่ผู้บริโภคตามความพอใจในรูปแบบต่างๆที่ต้อง การ ซึ่งสามารถผลิตได้ภายใน 5 วัน

ด้าน นางสุรีรัตน์ เครือวงศ์ ประธานชมรมผู้ค้าอัญมณี ย่านการค้าจังหวัดสยามอัญมณีแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า สินค้าที่ไปจากย่านการค้าจังหวัดสยามอัญมณีแม่สอดนั้น หากพบว่าสินค้าที่ซื้อไปไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน ผู้ซื้อก็สามารถนำมาดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ โดยขณะนี้ได้มีการดำเนินการออกใบรับรองมาตรฐานการค้าแก่ร้านที่จำหน่าย อัญมณีแล้ว เพื่อการันตีคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า โดยขณะนี้มีร้านค้าในย่านการค้าจังหวัดสยามอัญมณีทั้งหมดร่วม 200 กว่าร้านค้า แต่ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรมและผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ใบรับรองร้านค้ามี ประมาณ 78 ร้านค้า

นอกจากนี้ ยังมีการเรียนการสอนในเรื่องของการดูอัญมณี และยังมีการพัฒนาการเผาพลอยด้วย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด เปิดสาขาภาควิชาอัญมณีขึ้นมาโดยเฉพาะ และมีเครื่องมือในการตรวจสอบอัญมณีที่ได้มาตรฐานอีกด้วย

สำหรับแหล่งการค้าอัญมณีใน อ.แม่สอด จ.ตาก ที่สำคัญอยู่ 2 แห่ง คือ ตลาดริมเมยใกล้กับสะพานมิตรภาพไทย-พม่า และ ตลาดพลอยย่านโรงแรมสยาม ซึ่งปัจจุบันคือ ย่านการค้าจังหวัดสยามอัญมณีแม่สอด ย่านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนประสาทวิถี เป็นสถานที่ที่อยู่ใจกลางเมืองแม่สอด และเป็นย่านค้าพลอยเก่าแก่มานานกว่า 40 ปีมาแล้ว หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายที่จะสนับสนุนย่านสยามให้เป็นย่านการค้า จังหวัด จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นย่านการค้าจังหวัดสยามอัญมณีแม่สอดตั้งแต่ปี 2552 นับจากนั้นมา

ภายหลังจากที่สำนักงานพาณิชย์ได้เข้ามาทำการประชาสัมพันธ์ย่านฯทั้งทาง สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งโทรทัศน์ โดยการจัดงานเปิดตัวย่านการค้าจังหวัดสยามอัญมณีแม่สอดเมื่อปีที่ผ่านมา ย่านนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เห็นได้จาก มีผู้ซื้อหน้าใหม่ๆเข้ามาในย่านฯ มาหาซื้อพลอยเพื่อทำธุรกิจต่อเนื่อง หรือ หาซื้อเพื่อเป็นเครื่องประดับก็ดี ต้องถือว่า เป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งของการทำประชาสัมพันธ์ย่านฯในครั้งนั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-5285151 ทิพวรรณ์ ไชมะโย

ข้อมูลจาก ThaiPR.net

8/18/2553 | Posted in , , | Read More »

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญหมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (มหาชน) ขอเชิญร่วม ส่งผลงานประกวดออกแบบเครื่องประดับในหัวข้อ The Force of Nature The Impressionable Design for Change ชิงเงินรางวัลมากกว่า 580,000 บาท
ขยายเวลาส่งผลงานประกวดออกแบบถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2553

ดาวน์โหลดรายละเอียด
ใบสมัคร

8/18/2553 | Posted in , , | Read More »

สัมมนาฟรี! สำหรับชาวเชียงใหม่และจ.ใกล้เคียง

ขอเชิญร่วมสัมมนาและการใช้งานโปรแกรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การประยุกต์ใช้เครื่อง CNC 5 แกน ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ”

จัดโดย กระทรวงวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันไทย - เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ และ สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

สัมมนาและเสวนา เรื่อง
- เทคโนโลยี 3C : CAD / CAM / CNC
- เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ เทคนิคการออกแบบ
- การประยุกต์ใช้งาน เครื่อง CNC 5 แกน ในการผลิตซอฟท์แวร์ช่วยออกแบบและช่วยผลิต

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553
ณ ห้องนพเก้า โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จ. เชียงใหม่

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน โปรแกรมประยุกต์กับ เครื่องCNC 5 แกน ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2553 และ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2553

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ. เมือง จ. เชียงใหม่

กรุณาแจ้งการเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 Fax. 0-2333-3931 (กทม.)

ต้องการรายละเอียดข้อมูล กรุณาประสานข้อมูลได้ที่ คุณโชติรักษ์ 0-2333-3952 (กทม.)
สอบถาม-ยืนยันการส่ง FAX (กทม.) กรุณาติดต่อ คุณสุจิรัส คุณสมบัติ 0-2333-3956
หรือ ผศ.ไมตรี จันคง ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่ โทร. 084-615-8553

ดาวน์โหลด
- กำหนดการ
- ใบตอบรับสัมมนาและเสวนา วันที่ 2 ส.ค. 2553
- ใบตอบรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 3-4 และ 5-6 ส.ค. 2553

7/15/2553 | Posted in , , , , , | Read More »

เทรนด์แหวนแต่งงาน 2010

การตัดสินใจเลือกซื้อแหวนแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญมากๆ อาจจะถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตสำหรับการช้อปปิ้งก็ได้ แบบแหวนที่นิยมส่วนใหญ่ก็คงไม่พ้นแหวนเพชรเม็ดเดี่ยวและแหวนเกลี้ยง ทั้งๆที่จริงๆแล้วยังมีแหวนอีกหลากหลายรูปแบบที่นำไปใช้เป็นแหวนแต่งงานได้อย่างมีสไตล์และบ่งบอกความเป็นตัวคุณได้มากกว่าค่ะ

สำหรับในปี 2010 นี้ มีแหวน 4 แบบด้วยกันที่ได้รับความนิยมมากๆ ในบรรดาเซเลบและคู่แต่งงานทั้งหลาย

Cushion-cut
ภาพจาก jwlry.net เพชรทรงนี้ได้รับความนิยมพุ่งพรวดในปีนี้ค่ะ เป็นอานิสงค์มาจากเหล่าเซเลบและผู้นำแฟชั่นทั้งหลายที่ต้องการความแตกต่าง และด้วยเศรษฐกิจขาลง ทำให้เพชรรูปทรงแฟนซีนั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจทั้งรูปแบบและราคาซึ่งสบายกระเป๋ากว่าเพชรทรงกลม

ความฮิตของแหวนเพชร cushion-cut ยืนยันได้จากเซเลบที่สวมแหวนหมั้นทรงนี้ค่ะ ได้แก่ Ivanka Trump, Ashlee Simpson Wentz, Alyssa Milano และ Anna Paquin และก็ยังเห็น Penelope Cruz กับเครื่องประดับเพชร cushion-cut ในงานออสการ์อีกด้วย

ภาพจาก blog.themavenreport.com ภาพจาก blogamole.mtvtr3s.com

Vintage
กระแสความนิยมแหวนแต่งงานสไตล์วินเทจนั้นมาแรงจากภาพยนตร์ Twilight ในฉากที่ Edwards มอบแหวนให้กับ Bella นั่นเองค่ะ แหวนสไตล์นี้จะมีความวิจิตรของลวดลายที่เกิดจากฝีมือของช่างผู้ผลิต ยิ่งถ้าเป็นแหวนที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดแล้ว ก็ยิ่งมีความสำคัญและมีคุณค่ามากๆค่ะ

ภาพจาก kaboodle.com ภาพจาก weddingbellsblog.com

Color Stones
เทรนด์ของพลอยสีที่ใช้เป็นแหวนแต่งงานนั้นไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นค่ะ เพราะเมื่อย้อนไปดูแหวนของบุคคลที่มีชื่อเสียงหลากหลายท่าน ก็จะเห็นว่ามีการใช้พลอยสีด้วย เช่น แหวนหมั้น blue sapphire ล้อมเพชร ของเลดี้ไดอาน่า เช่นเดียวกับ Penelope Cruz ก็ได้รับแหวน blue sapphire เช่นกัน

ภาพจาก thebestengagementrings.comภาพจาก eringallagher.wordpress.com

Eternity bands
เทรนด์ล่าสุดของแหวนแต่งงานต้องเป็นแหวนเพชรแถวเดียวรอบตัวเรือนค่ะ ซึ่งดัดแปลงมาจากแหวนเกลี้ยงแบบดั้งเดิมที่มีความหมายถึง “ไม่สิ้นสุด” นั่นเอง แต่เพิ่มประกายความแวววับเข้าไปด้วยเพชร ตัวอย่างของแหวนสไตล์นี้ ได้แก่ แหวนของ Mariah Carey/Nick Cannon และ Tori Spelling/Dean McDermott

ภาพจาก jewelsbyzahra.com ภาพจาก jewelry.com

ข้อมูล Top Bridal Jewelry Trends

5/31/2553 | Posted in , , , , , , , | Read More »

แห่ขุดทองรวยกันถ้วนหน้า

วันนี้ (25 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวเดินทางเข้าไปตรวจสอบกรณีมีชาวบ้านนับร้อยคนแห่กันไปขุดหาทองคำ ในพื้นที่ท้ายบ้านบ่อนางชิง หมู่ 4 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จากการตรวจสอบพบชาวบ้านในเขต จ.สระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียงกว่าร้อยคนกำลังตั้งหน้าตั้งตาขุดหาทองคำกันอย่างจริง จัง ชาวบ้านหลายคนนำทองคำที่ขุดได้มาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดู โดยนายไสว กุลศิริ อายุ 48 ปี สามารถขุดหาได้ประมาณ 1 กรัมแล้ว นายสุบันท์ เซียมกิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 เปิดเผยว่า ที่ดินที่ชาวบ้านขุดหาทองคำเป็นที่ นส.3 ก. ของนายอัมพร ซังชมแก้ว โดยเจ้าของเปิดให้เช่าพื้นที่ 2 คูณ 4 เมตร เพื่อขุดหาทองคำ ในราคาล็อคละ 300-500 บาท ส่วนที่ดินติดกันเป็นของ จ.ส.อ.บุญลือ ชุยอิว อายุ 80 ปี มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ไม่ต้องเช่า แต่ทองที่ขุดได้จะต้องนำมาขายให้ จ.ส.อ.บุญลือ ในราคากรัมละ 950 บาท โดยที่ทั้งสองแปลงเริ่มมีการขุดหาทองมา 3 เดือนแล้ว ทุกวันชาวบ้านแทบทุกคน จะได้ทองเฉลี่ยแล้วคนละประมาณ 1 กรัม แต่คนที่โชคดีเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้ทองกลับไปขายได้เงินถึงกว่า 4 ล้านบาท "พื้นที่ทั่วทั้งหมู่บ้านแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 18,000 ไร่ มีแร่ทองคำและทองคำน้ำหนักตั้งแต่หนึ่งกิโลกรัมไปจนถึงหลายกิโลกรัมอยู่แทบ ทุกตรารางวา และจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่า พื้นที่รอบบริเวณบ้านบ่อนางชิงเคยเป็นเหมืองทองคำมาก่อน ซึ่งจะเห็นได้จากหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการขุดหาทองคำของคนโบราณที่ชาวบ้าน ขุดได้" นายสุบันท์กล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

5/26/2553 | Posted in , | Read More »

เครื่องประดับรักษ์โลก

กระแสของภาวะโลกร้อนลุกลามมาถึงจิวเวลรี่แล้ว ก่อนหน้านี้หลายๆแบรนด์จะนิยมการนำอัญมณีและโลหะที่ใช้ทำตัวเรือนมา re-make ให้เกิดชิ้นงานใหม่  แต่นานๆทีเราจะได้เห็นจิวเวลรี่ดีไซน์เนอร์สร้างสรรค์ผลงานเก๋ๆจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งหน้าตาดูดีซะด้วย อย่างสร้อยคอจาก Marni ที่ตัวลูกปัดทำมาจากยางรถยนต์ใช้แล้ว ร้อยเข้ากับริบบิ้นผ้าฝ้าย ประดับขนนกสีสวย ซึ่งสามารถปรับความยาวของสร้อยคอได้ด้วย สนนราคา 445 เหรียญสหรัฐ นี่ขนาดเป็นของ recycle นะเนี่ย แต่แบรนด์ดังก็ช่วยให้กลายเป็นเครื่องประดับที่ดูดีมีราคา แถมคนซื้อไปใส่ยังภูมิใจว่าสวยแบบรักโลกอีกต่างหาก

ภาพจาก Marni 

ภาพจาก Amanda Pearl

ส่วนสร้อยคอสีสันสดใส เป็นผลงานออกแบบจาก Amanda Pearl ในชื่อ BeadforLife ซึ่งลูกปัดแต่ละเม็ดนั้นทำมาจากกระดาษรีไซเคิล โดยฝีมือของหญิงสาวชาวอูกันดาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ นอกจากจะเป็นเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ ยังช่วยสนับสนุนผู้ยากไร้ด้วยนะเออ เพราะเงินค่าสร้อย ทั้งหมด 348 เหรียญสหรัฐ จะนำไปสนับสนุนโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา ที่อยู่ อาหาร สุขภาพ ในประเทศยากไร้

ข้อมูล Luxist, Marni

5/18/2553 | Posted in , | Read More »

ความคิดเห็นล่าสุด

บทความล่าสุด